พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนกันแน่ ?
พาส่องลักษณะนิสัย ก่อนใช้คนให้ถูกกับงาน

พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนกันแน่ ? พาส่องลักษณะนิสัย ก่อนใช้คนให้ถูกกับงาน

พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนกันแน่ ? พาส่องลักษณะนิสัย ก่อนใช้คนให้ถูกกับงาน

เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคน คนที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการ มักจะมีปัญหาเดียวกันหมดเลยก็คือการบริหารงาน ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องงานเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ยิ่งทำยิ่งเก่ง ยิ่งทำยิ่งเข้าใจ เพราะมันสามารถต่อยอดได้ แต่มีอยู่เรื่องเดียวที่เป็นปัญหาก็คือ…

ทำอย่างไรให้พนักงานของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด และทำอย่างไรพนักงานถึงจะจงรักภักดีต่อองค์กร อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าพนักงานของเรามีนิสัยอย่างไร เป็นคนประเภทไหน หรือมีความสามารถในเรื่องอะไร ถ้ารู้ว่าเขามีนิสัยแบบนี้ ควรที่จะให้ทำงานร่วมกับใครจึงจะออกมาดีที่สุด ?

แน่นอนว่าคนเรามีหลายประเภท ไม่มีใครเหมือนกับใคร แต่ทุกคนจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันตามหลักของศาสตร์ Dermatoglyphics เป็นศาสตร์ที่มีการจำแนกผู้คนที่มีรายละเอียดค่อนข้างยิบย่อย แต่เพียงแค่สังเกตได้ก็จะสามารถ Put the right man in to the right job ได้ทันที ซึ่งสามารถแบ่งคนออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนกันแน่ ? พาส่องลักษณะนิสัย ก่อนใช้คนให้ถูกกับงาน

1. ประเภทเหยี่ยว

เหยี่ยวเป็นสัตว์ที่มักถูกนำมาเปรียบเปรยกับมนุษย์ในด้านความมุ่งมั่น อดทน และไม่ยอมแพ้ เนื่องจากพฤติกรรมของเหยี่ยวในการล่าเหยื่อ เหยี่ยวเป็นสัตว์นักล่าที่เก่งกาจ มีสายตาที่ดีมาก สามารถมองหาเหยื่อได้ในระยะไกล นอกจากนี้ เหยี่ยวยังมีความสามารถในการบินที่สูงและไกล สามารถโฉบเข้าหาเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พฤติกรรมเหล่านี้ของเหยี่ยวสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านการทำงาน เช่น

ความมุ่งมั่น เหยี่ยวมีความมุ่งมั่นในการล่าเหยื่อ จะไม่หยุดจนกว่าจะจับเหยื่อได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีเป้าหมายในการทำงานและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น

ความอดทน เหยี่ยวต้องอดทนในการรอคอยเหยื่อที่เหมาะสม บางครั้งอาจต้องรอนานหลายชั่วโมงกว่าจะพบเหยื่อ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีทักษะการรอคอยและอดทนต่อความยากลำบากในการทำงาน

ความไม่ยอมแพ้ เหยี่ยวจะไม่ยอมแพ้ต่อเหยื่อแม้เหยื่อจะพยายามหลบหนี จะใช้ทักษะและความสามารถทั้งหมดในการจับเหยื่อให้ได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานและพยายามที่จะหาวิธีเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น

นอกจากนี้ เหยี่ยวยังเป็นสัตว์ที่กล้าหาญ ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับอันตราย เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาในการทำงาน

ดังนั้น เหยี่ยวจึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านการทำงานในด้านความมุ่งมั่น อดทน และไม่ยอมแพ้ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในการทำงาน

พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนกันแน่ ? พาส่องลักษณะนิสัย ก่อนใช้คนให้ถูกกับงาน

2. ประเภทนกยูง

นกยูงเป็นสัตว์ที่มักถูกนำมาเปรียบเปรยกับมนุษย์ในด้านความมั่นใจ ความสง่างาม และความสามารถในการแสดงออก เนื่องจากพฤติกรรมของนกยูงในการโชว์หาง นกยูงเป็นสัตว์ที่มีหางที่สวยงามและสง่างาม มักใช้หางในการโชว์เพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม พฤติกรรมเหล่านี้ของนกยูงสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านการทำงาน เช่น

ความมั่นใจ นกยูงมีความมั่นใจในตัวเองและความสวยงามของตัวเอง เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีทักษะการนำเสนอและมั่นใจในความสามารถของตัวเอง

ความสง่างาม นกยูงมีท่าทางที่สง่างามและน่ามอง เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและน่าประทับใจ

ความสามารถในการแสดงออก นกยูงสามารถแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองผ่านหาง เช่นเดียวกับมนุษย์ที่สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของตัวเอง

นอกจากนี้ นกยูงยังเป็นสัตว์ที่รักสวยรักงาม ชอบที่จะแต่งตัวและตกแต่งตัวเอง เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ใส่ใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง

ดังนั้น นกยูงจึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านการทำงานในด้านความมั่นใจ ความสง่างาม และความสามารถในการแสดงออก คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ตัวอย่างของบุคคลที่มีลักษณะนิสัยคล้ายนกยูงในด้านการทำงาน ได้แก่

• บุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง มักกล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็น และกล้ารับความเสี่ยง

• บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี มักมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น

• บุคคลที่มีทักษะการนำเสนอที่ดี มักสามารถสื่อสารความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลเหล่านี้มักประสบความสำเร็จในการทำงาน เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อื่น สร้างความประทับใจที่ดี และสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับความคิดและมุมมองของตัวเอง

พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนกันแน่ ? พาส่องลักษณะนิสัย ก่อนใช้คนให้ถูกกับงาน

3. ประเภทนกพิราบ

นกพิราบเป็นสัตว์ที่มักถูกนำมาเปรียบเปรยกับมนุษย์ในด้านสันติภาพ ความเมตตากรุณา และการช่วยเหลือผู้อื่น เนื่องจากพฤติกรรมของนกพิราบในธรรมชาติ นกพิราบเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่เป็นฝูง มักอยู่ร่วมกันอย่างสันติและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ นกพิราบยังเป็นสัตว์ที่เชื่อง ไม่ดุร้าย และมักถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

พฤติกรรมเหล่านี้ของนกพิราบสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านสันติภาพ ความเมตตากรุณา และการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น

สันติภาพ นกพิราบเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เนื่องจากมักถูกปล่อยในงานพิธีสงบศึกหรือสันติภาพ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ปรารถนาสันติภาพและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

เมตตากรุณา นกพิราบเป็นสัตว์ที่อ่อนโยน ไม่ดุร้าย มักถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น

การช่วยเหลือผู้อื่น นกพิราบเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่เป็นฝูง มักอยู่ร่วมกันอย่างสันติและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามตกทุกข์ได้ยาก

นอกจากนี้ นกพิราบยังเป็นสัตว์ที่เชื่อง เชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่เชื่อฟังกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมาย

ดังนั้น นกพิราบจึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านสันติภาพ ความเมตตากรุณา และการช่วยเหลือผู้อื่น คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความสุข

ตัวอย่างของบุคคลที่มีลักษณะนิสัยคล้ายนกพิราบในด้านสันติภาพ ความเมตตากรุณา และการช่วยเหลือผู้อื่น ได้แก่

• บุคคลที่มีจิตใจดี มักมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

• บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มักสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

• บุคคลที่มีความรับผิดชอบ มักปฏิบัติตามกฎระเบียบและช่วยเหลือสังคม

บุคคลเหล่านี้มักประสบความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนกันแน่ ? พาส่องลักษณะนิสัย ก่อนใช้คนให้ถูกกับงาน

4. ประเภทลิง

ลิงเป็นสัตว์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านความฉลาด ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการเรียนรู้ เนื่องจากพฤติกรรมของลิงในธรรมชาติ ลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาด มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี นอกจากนี้ ลิงยังเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่ว สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวและปราดเปรียว ที่สำคัญ ลิงยังเป็นสัตว์ที่มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสำรวจสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

พฤติกรรมเหล่านี้ของลิงสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านความฉลาด ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการเรียนรู้ เช่น

ความฉลาด ลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาด มีความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน

ความคล่องแคล่ว ลิงเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่ว สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวและปราดเปรียว เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานต่าง ๆ

ความสามารถในการเรียนรู้ ลิงเป็นสัตว์ที่มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสำรวจสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

นอกจากนี้ ลิงยังเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่เป็นฝูง มักอยู่ร่วมกันอย่างสันติและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม

ดังนั้น ลิงจึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านความฉลาด ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการเรียนรู้ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต

ตัวอย่างของบุคคลที่มีลักษณะนิสัยคล้ายลิงในด้านความฉลาด ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการเรียนรู้ ได้แก่

• บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มักสามารถคิดนอกกรอบและหาวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

• บุคคลที่มีทักษะการแก้ปัญหา มักสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• บุคคลที่มีความใฝ่เรียนรู้ มักสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

บุคคลเหล่านี้มักประสบความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนกันแน่ ? พาส่องลักษณะนิสัย ก่อนใช้คนให้ถูกกับงาน

5. ประเภทนกฮูก

นกฮูกเป็นสัตว์ที่มักถูกนำมาเปรียบเปรยกับมนุษย์ในด้านความฉลาด ความเฉลียวฉลาด และความสามารถในการแก้ปัญหา นกฮูกมีสายตาที่ดีมาก สามารถใช้สายตาในการมองหาเหยื่อในเวลากลางคืนได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ นกฮูกยังมีความสามารถในการบินที่เงียบ สามารถใช้ความเงียบในการลอบเข้าใกล้เหยื่อโดยไม่เป็นที่สังเกต พฤติกรรมเหล่านี้ของนกฮูกสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในด้านการทำงาน เช่น

ความฉลาด นกฮูกเป็นสัตว์ที่ฉลาด มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำงาน

ความเฉลียวฉลาด นกฮูกมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา สามารถคิดหาวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

ความสามารถในการทำงานเป็นทีม นกฮูกมักอยู่รวมกันเป็นฝูง ทำงานร่วมกันในการล่าเหยื่อ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ

นอกจากนี้ นกฮูกยังเป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็ง ทำงานหนักตลอดเวลา เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีการทำงานหนักและทุ่มเทให้กับงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

จะเห็นได้ว่าถ้าเราจำแนกคนแต่ละประเภทได้ ก็จะรู้เองว่าต้องทำอย่างไรเพื่อดึงศักยภาพของพนักงานออกมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แล้วก็ได้รู้ว่าพนักงานคนนั้นขาดเรื่องอะไรไป เราต้องเอาคนประเภทไหนมาช่วยเหลือเพื่อเติมเต็มเขาให้ทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

แต่ถ้าคุณทำทุกวิถีทางแล้วยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ ไม่ถูกยอมรับ ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขา

นั่นเป็นเพราะคุณไม่รู้ความลับ 1 เรื่อง นั่นก็คือ วิชา “จริต” มนุษย์

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ แล้วรู้จักวิธีตอบสนองให้ตรงใจลูกน้อง ลูกค้า และคู่ค้า คุณจะเติบโตเร็วมาก

ถ้าคุณเป็นนักขาย นี่คือศิลปะการกระตุ้นต่อม “อยาก” ให้ลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณ

หากคุณเป็นลูกน้อง แค่รู้เทคนิคนี้ เจ้านายจะขาดคุณไม่ได้

คุณจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ หากคุณรู้เทคนิคนี้

“ชนะใจลูกน้อง ครองใจเจ้านาย ได้ใจเพื่อนร่วมงาน ได้คอนเนคชั่นระดับลึกกับลูกค้า

นี่คือหลักสูตรออนไลน์ ความยาวทั้งสิ้นกว่า 2 ชั่วโมง มูลค่า 9,900 บาท
แต่ 7D เต็มใจให้เป็นของขวัญพิเศษแด่คุณ ฟรี !

สนใจเรียนหลักสูตรนี้ เพียงแค่สแกน QR Code
หรือกดที่ลิงก์นี้ได้เลย ➤   https://lin.ee/QOJZpRO

สอนโดย โค้ชโกโก้ ภูมิพัฒน์ ญาณพัฒน์ตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การเรียนรู้ใจ รู้จริตคน ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
Scroll to Top