สร้างยอดขายถล่มทลาย ด้วยแผนการตลาด 4P

สร้างยอดขายถล่มทลาย ด้วยแผนการตลาด 4P

สร้างยอดขายถล่มทลาย ด้วยแผนการตลาด 4P

การตลาด 4P เรียกอีกชื่อว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ทฤษฎีนี้มีความสำคัญเพราะมันช่วยให้ธุรกิจเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร ทำให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบของ 4P มีอะไรบ้าง ?

องค์ประกอบของ 4P หรือ ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร ส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ประกอบด้วย Product (ผลิตภัณฑ์), Price (ราคา), Place (สถานที่ตั้งของธุรกิจ) และ Promotion (โปรโมชั่น) ที่จะใช้ในการสร้างความสำเร็จในการตลาด โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. Product (สินค้า)
สร้างยอดขายถล่มทลาย ด้วยแผนการตลาด 4P

Product หมายถึงสิ่งที่ธุรกิจของคุณพร้อมที่จะขายให้กับผู้บริโภค อาจจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้ แต่จะต้องมีประโยชน์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเป็นหลัก คุณควรให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้านั้น ๆ และควรรู้จักสินค้าของคุณเป็นอย่างดี ซึ่งองค์ประกอบของ Product ที่ควรพิจารณามีดังนี้

 • หน้าที่และประโยชน์

คุณต้องรู้ว่าสินค้าของคุณมีหน้าที่อะไรและสามารถประโยชน์ให้ผู้บริโภคอย่างไร ควรมุ่งเน้นให้สินค้าของคุณสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

 • รูปร่างลักษณะ

การรู้จักลักษณะและคุณสมบัติที่แยกตัวสินค้าของคุณจากคู่แข่งสำคัญมาก การออกแบบสินค้าให้สวยงามและใช้งานง่ายสามารถดึงดูดลูกค้ามายังสินค้าของคุณได้

 • คุณภาพ

คุณภาพของสินค้าเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า ต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าของคุณ เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและมีความพึงพอใจด้วย

 • แบรนด์

แบรนด์ของคุณเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพึงพอใจในตลาด การออกแบบที่สวยงามจะช่วยสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและนำลูกค้ามาสู่สินค้าของคุณ

2. Price (ราคา)
สร้างยอดขายถล่มทลาย ด้วยแผนการตลาด 4P

Price เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้บริโภคใช้เพื่อเปรียบเทียบสินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ ในตลาด ผู้บริโภคมักเปรียบเทียบราคาและคุณค่าที่ได้รับเพื่อตัดสินใจว่าราคาเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ควรกำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับก่อนการปล่อยสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างตรงไปตรงมา การกำหนดราคาสามารถพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

 • ต้นทุน

ควรพิจารณาต้นทุนในการผลิตหรือให้บริการ เพื่อให้กำหนดราคาที่สามารถคืนทุนและให้กำไรได้

 • ความต้องการของตลาด

การศึกษาความต้องการของตลาดจะช่วยให้คุณกำหนดราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและความเป็นไปได้ในตลาด

 • การตั้งราคาของแบรนด์คู่แข่ง

ควรหาราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของแบรนด์คู่แข่งในตลาด

 • กำไรที่ต้องการ

ควรกำหนดราคาที่สามารถสร้างกำไรได้ตามเป้าหมายของธุรกิจของคุณ

 • การตั้งราคาสำหรับโปรโมชั่นและส่วนลด

ควรคำนึงถึงการนำเสนอโปรโมชั่นและส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยที่ยังคงรักษาราคาที่เหมาะสมไว้ได้

3. Place (สถานที่ตั้งของธุรกิจ)

สร้างยอดขายถล่มทลาย ด้วยแผนการตลาด 4P

Place หมายถึงหน้าที่และวิธีการที่คุณใช้ในการเอาสินค้าหรือบริการของคุณให้กับลูกค้า ควรพิจารณาว่าสินค้าแสดงของเราที่ไหน การจัดส่งให้ลูกค้าเป็นอย่างไร สถานที่จัดจำหน่ายอาจมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร้านค้าแบบตั้งโชว์จริง หรือร้านค้าออนไลน์ โดยการจัดจำหน่ายขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณ ดังนี้

 • หากคุณเป็นร้านค้าแบบตั้งโชว์จริง

คุณจำเป็นต้องคิดอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของร้านค้าของคุณ ควรเลือกทำเลที่เหมาะสมที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณอยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ควรพิจารณาคู่แข่งและร้านค้าที่ขายสินค้าหรือบริการในประเภทเดียวในบริเวณใกล้เคียง เพื่อดูว่าการจัดจำหน่ายที่คุณเลือกจะมีความเป็นไปได้อย่างไรและวิเคราะห์ว่าจะเป็นการเลือกทำเลที่เหมาะสมที่สุดด้วยหรือไม่

 • ในกรณีที่คุณเป็นร้านค้าออนไลน์

ช่องทางการจัดจำหน่ายหลักคือเว็บไซต์ของคุณหรือแอปพลิเคชัน ควรให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าผ่านการพัฒนาและจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ การจัดส่งสินค้าผ่านบริการไปรษณีย์เป็นวิธีที่มักนิยมเนื่องจากช่วยลดต้นทุนและมีความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า ความสำเร็จของการจัดจำหน่ายออนไลน์ขึ้นอยู่กับการที่คุณสามารถสร้างและรักษาระบบนี้ได้หรือไม่

4. Promotion (โปรโมชั่น)

สร้างยอดขายถล่มทลาย ด้วยแผนการตลาด 4P

Promotion เป็นการส่งเสริมการขาย หรือที่มักเรียกว่า “การสื่อสารการตลาด” (Marketing Communication) เป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ไม่เพียงแต่เพิ่มยอดขายและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีสื่อสารคุณค่าของสินค้าหรือบริการของเราผ่านการโฆษณา การนำเสนอโปรโมชั่น และการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความเชื่อในการซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายได้ดังนี้

 • โฆษณา

การโฆษณาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้าหรือบริการ โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณให้กับลูกค้า

 • โปรโมชั่น

ข้อนี้สำคัญที่สุด การจัดโปรโมชั่นหรือมีส่วนลดเป็นวิธีที่มักถูกใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย โดยให้ข้อเสนอพิเศษ เช่น ส่วนลด ของแถม หรือโปรโมชั่นเฉพาะวันที่กำหนด อย่างใน shopee วันที่ 11 เดือน 11 เมื่อซื้อสินค้าผ่านไลฟ์จะได้รับส่วนลด 50%

 • การบริการก่อนการขายและหลังการขาย

การให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพก่อนและหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ยาวนานกับลูกค้า ในที่นี้ยังรวมไปถึงการให้คำแนะนำ การรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น

ดังนั้น แผนการตลาด 4P จึงเหมาะสำหรับการวางแผนการตลาดและสร้างกลยุทธ์ในธุรกิจที่มีสินค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว เพราะมันช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณมากขึ้น และสามารถทำการปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการของคุณให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

ขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ที่คนอสังหาฯและผู้บริหารทุกแนวธุรกิจ
กำไรแน่ ๆ เติบโตแข็งแกร่งแน่ ๆ เมื่อได้รับสิ่งดี ๆ

กลุ่มไลน์ 7D Hub สำหรับนักอ่านทุกท่าน

สแกน QR Code รับฟรีหลักสูตรออนไลน์ และ E-Book

หรือคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลย ➤ https://lin.ee/QOJZpRO

กลุ่มไลน์ 7D Book สำหรับนักอ่านทุกท่าน

สแกน QR Code รับฟรี E-Book คู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่

หรือคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลย ➤ https://lin.ee/YYMclqm

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top