5 ขั้นตอน การรื้อถอนอาคารให้ถูกหลัก

อยากรื้อสร้างใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ระวัง! รื้อถอนอาคารไม่ถูกวิธี มีความผิดตามกฎหมาย

ในสายตาของนักลงทุนหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การได้มาซึ่งทรัพย์ที่มีสภาพเก่าหรือไม่เหมาะกับการใช้งานตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่แล้วอาจมีการเข้าไปรีโนเวทต่อเติมหรือปรับปรุงโครงสร้างให้มีความทันสมัยมากขึ้น อย่างที่นิยมกันในปัจจุบันก็คือการรีโนเวทบ้านมือสองขาย

แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมดเพื่อดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทน เพราะรู้ว่าการทิ้งสิ่งหนึ่งจะสร้างกำไรให้กับสิ่งใหม่ได้เป็นเท่าตัว

ทำไมต้องทำการรื้อถอนอาคาร ?

การรื้อถอนอาคารส่วนใหญ่มักมาจากการประเมินจากเจ้าของหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญว่ามีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว จึงควรค่าแก่การรื้อถอนและทำการก่อสร้างใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเอง อีกทั้งสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และโครงสร้างภายในบางส่วนก็เริ่มสึกหรอไปตามกาลเวลา

และอีกเหตุผลก็คือการรื้อถอนเกิดจากการเปลี่ยนมือของเจ้าของทรัพย์สินอาคารเพื่อพัฒนาให้เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม อย่างที่เห็นกันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาข่าวการทุบตึกโรงแรมดุสิตธานีที่อยู่มาแล้วกว่า 50 ปีเพื่อพัฒนาให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ร่วมสมัยโครงการใหม่ที่จะสร้างผลลัพธ์และผลกำไรที่มากกว่าเดิม

5 ขั้นตอนการรื้อถอนอย่างถูกกฎหมาย

การรื้อถอนไม่ได้อาศัยเพียงแค่การตัดสินใจแล้วทำได้ทันที เพราะการรื้อถอนอาคารนั้นก็มีกฎหมายควบคุมเช่นเดียวกับการต่อเติมหรือการก่อสร้าง ซึ่งก่อนที่จะทำการรื้อถอนจะต้องปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์ตัวอาคารและสภาพแวดล้อม

ถ้าหากว่าการก่อสร้างจะต้องสำรวจทำเล ก่อนการรื้อถอนก็ต้องศึกษาพื้นที่เช่นเดียวกัน ทั้งตัวอาคาร ชุมชนรอบข้าง และขอบถนนสาธารณะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อนำไปสู่การการวางแผนการรื้อถอนเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่รอบข้างให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

2. การขออนุญาตรื้อถอน

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้ระบุเอาไว้โดยมีใจความสรุปว่า “ผู้ที่จะทำการรื้อถอนอาคารที่มีความสูงมากกว่า 15 เมตรและอยู่ห่างจากพื้นที่แวดล้อมทั้งที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะในระยะที่น้อยกว่าความสูงของตัวอาคารจะต้องขออนุญาตทำการรื้อถอน แต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์สามารถทำการรื้อถอนได้เลย

และกรณีการรื้อถอนอาคารทั่วไปที่มีระยะห่างจากอาคารบ้านเรือนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องทำการขออนุญาตทำการรื้อถอนด้วยเช่นกัน ในส่วนของการรื้อถอนบ้านทาวน์เฮ้าส์หรือตึกแถวที่มีผนังเชื่อมต่อกันจะต้องทำการขออนุญาตทุกกรณีและหากไม่ได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านที่ใช้ผนังร่วมกันจะไม่สามารถทำการขออนุญาตได้”

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างจะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

⦁ แบบแปลนบ้าน
⦁ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขออนุญาต
⦁ ใบยินยอมที่ดิน
⦁ แผนผังบริเวณรอบ ๆ อาคาร
⦁ สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเท่าฉบับจริง
⦁ สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ

หลังจากยื่นคำร้องพร้อมเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการพิจารณาการขออนุญาตประมาณ 45 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคำร้อง เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ทำการรื้อถอนแล้วผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงหนังสือรายชื่อผู้ควบคุมงานเพื่อให้เป็นบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบรับผิดชอบในการดำเนินการรื้อถอนก่อสร้างและไม่ให้ผิดไปจากแผนผังหรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

3. เตรียมพื้นที่สำหรับการรื้อถอน

เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจะยังไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที เพราะจะต้องทำการเตรียมพื้นที่ทั้งการปิดกั้นรอบบริเวณเพื่อป้องกันฝุ่นหรือเศษวัสดุต่าง ๆ ที่อาจจะร่วงหล่นไปในพื้นที่ที่มีคนสัญจรไปมาจนได้รับอันตราย หรือแม้กระทั่งกับตัวคนงานที่เข้ามาทำการรื้อถอนด้วย และการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อสายไฟฟ้าภายในตัวอาคาร

4. รื้อถอนส่วนที่มีน้ำหนักลงก่อน

การรื้อถอนอันดับแรกต้องเริ่มจากการเอาสิ่งของที่มีน้ำหนักลงไปก่อน เพื่อให้ตัวอาคารที่เริ่มสึกหรอนั้นไม่ต้องแบกรับน้ำหนักมากจนเกินไปในระหว่างทำการรื้อถอน ไม่ว่าจะเป็นสายไฟภายในอาคาร สุขภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของตัวอาคาร

5. รื้อถอนโครงสร้างหลัก

หลังจากที่ทำการรื้อถอนส่วนที่เป็นน้ำหนักไปแล้วจะเหลือส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักของตัวอาคารซึ่งก็คือเสาและพื้นอาคาร ขั้นตอนการรื้อถอนจะเริ่มจากการทุบพื้นก่อนแล้วค่อยทุบส่วนที่เป็นเสาต่อโดยเริ่มการรื้อถอนจากข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อป้องกันการถล่มของตัวอาคาร

โดยการรื้อถอนแต่ละขั้นตอนจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมดูแล เพราะคนเหล่านี้จะรู้ว่าต้องดำเนินการจัดการกับปัญหาที่มาจากการรื้อถอนอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นละอองหรือเสียงรบกวนก็ตาม

รับทุบตึกฟรีมีจริงหรือเปล่า ?

หลายคนอาจจะเคยเห็นผ่าน ๆ ตาไม่ว่าจะเป็นตามเสาไฟฟ้าหรืออาคารที่กำลังเตรียมรื้อถอน พอได้ยินคำว่า “ฟรี” คงจะเกิดความสงสัยขึ้นมาไม่น้อยว่าฟรีแล้วเขาจะได้อะไรทั้งที่สิ่งที่บริษัทรื้อถอนเหล่านี้ต้องแบกรับไม่ใช่เพียงแค่ความเสี่ยงจากการรื้อถอนแต่ยังเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ และแรงงานด้วย

ความจริงแล้วการรื้อถอนอาคารฟรีนั้นมีค่าดำเนินการในตัวอยู่แล้ว เพราะส่วนประกอบหลักของอาคารสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็ก ปูน ไม้ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ภายในตัวบ้าน โดยเฉพาะเศษเหล็กที่สามารถนำไปแปลงสภาพแล้วขายต่อได้ในราคาหลายแสนหรืออาจแตะถึงหลักล้านโดยที่เจ้าของอาคารเหล่านั้นไม่รู้มาก่อนอย่างแน่นอน

การรื้อถอนแต่ละครั้งฝ่ายผู้รื้อถอนจะมีการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินการทั้งส่วนที่จะขายได้และต้นทุน บางครั้งก็นำมาซึ่งกำไรแถมเจ้าของอาคารยังมีเงินเพิ่มมาให้อีก หรือในบางครั้งการรื้อถอนนั้นก็ไม่คุ้มจนเจ้าของอาคารจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปด้วย

อ้างอิง:

– จะรื้อถอนอาคาร ต้องทำอะไรบ้าง ? | คุยกับลุงช่าง จาก https://youtu.be/mpNdIrNvooQ
– รื้อถอนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จาก https://shorturl.asia/jo23Z
– เรื่องควรรู้ ก่อนกู้ร่วมรื้อบ้านหรือรื้อถอนอาคารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย จาก https://shorturl.asia/tvVUh
– ขอบคุณภาพประกอบจาก: https://www.xn--12c3bebnbb8b2afd0jb1c7dhtm34a.com/

. . . . .

• อ่านบทความอื่นๆต่อได้ที่ https://7dhub.com/blog/

• สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ https://www.7dbookanddigital.com/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top