Funnel คืออะไร ? ทำคลินิกความงามยังไงให้ยอดขายปัง

Funnel คืออะไร ? ทำคลินิกความงามยังไงให้ยอดขายปัง

การทำการตลาดคลินิกความงาม มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดลูกค้าและสร้างยอดขายให้คลินิก เนื่องจากตลาดความงามในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและมีคลินิกความงามเกิดขึ้นใหม่มากมาย ดังนั้นคลินิกจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นที่จดจำของลูกค้า

โดยคลินิกควรเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับคลินิกของตน และมุ่งเน้นไปที่การทำการตลาดในแต่ละขั้นตอนของ Funnel การตลาดคลินิกความงาม เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง Funnel ของการตลาดคลินิกความงาม คือ กระบวนการในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า สร้างความตระหนักรู้ในแบรนด์ และโน้มน้าวให้พวกเขาตัดสินใจใช้บริการคลินิก โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1. Awareness (การสร้างการรับรู้)

ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับคลินิกความงามและบริการต่าง ๆ ของคลินิก สามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อโฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย อีเมล ฯลฯ โดยเนื้อหาที่สื่อสารควรเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านความงามของกลุ่มเป้าหมาย และนำเสนอวิธีแก้ปัญหาและบริการของคลินิกที่สามารถตอบโจทย์ได้

2. Consideration (การพิจารณา)

ขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มพิจารณาถึงบริการของคลินิก โดยเนื้อหาที่สื่อสารควรเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านความงามของกลุ่มเป้าหมาย เปรียบเทียบกับบริการของคลินิก และนำเสนอข้อเสนอพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจ

3. Conversion (การตัดสินใจ)

ขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจใช้บริการของคลินิก โดยเนื้อหาที่สื่อสารควรเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ และข้อเสนอพิเศษเพื่อปิดการขาย

นอกจากนี้ คลินิกความงามควรมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม และควรวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดคลินิกความงามในแต่ละขั้นตอน

1. Awareness (การสร้างการรับรู้)

โฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, TikTok

เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับคลินิกความงาม เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและตรงเป้าหมาย ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นและข้อดีที่แตกต่างกัน ดังนี้

Facebook

เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก เหมาะสำหรับการทำโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดตามความสนใจ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อต่าง ๆ ของผู้ใช้ โดยอาจจะโฆษณาแบบรูปภาพ (Image Ads) หรือโฆษณาแบบวิดีโอ (Video Ads) ก็ได้

TikTok

เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เหมาะสำหรับการทำโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดตามความสนใจ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมการบริโภควิดีโอของผู้ใช้ โดยอาจจะโฆษณาแบบวิดีโอ (Video Ads) หรือโฆษณาแบบโปรโมตโพสต์ (Promoted Posts) ก็ได้

คลินิกความงามควรเลือกรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

นอกจากรูปแบบโฆษณาแล้ว คลินิกความงามยังควรให้ความสำคัญกับเนื้อหาโฆษณาที่มีคุณภาพและตรงประเด็น เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในบริการของคลินิก

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

เป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับคลินิกความงาม เนื่องจากสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการตัดสินใจใช้บริการของคลินิกได้ รีวิวที่ดีควรมีคุณภาพและตรงประเด็น โดยควรประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

 • ประสบการณ์ในการใช้บริการ
 • ผลลัพธ์ที่ได้รับ
 • ความพึงพอใจ

คลินิกความงามสามารถรวบรวมรีวิวจากลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มรีวิว เช่น Google My Business และ Tripadvisor นอกจากนี้ คลินิกความงามควรมีการตอบกลับรีวิวของลูกค้าอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ตัวอย่างรีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการคลินิกความงาม

“เคยมีปัญหาผิวหน้าเป็นสิวอุดตันเยอะมาก รักษามาหลายที่ก็ไม่หาย ได้มาใช้บริการที่นี่ หมอให้คำแนะนำดีและแนะนำทรีตเมนต์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าของหนู ผลลัพธ์ที่ได้คือผิวหน้าเรียบเนียนขึ้น สิวลดลงเยอะมาก ประทับใจมากค่ะ”

“เคยทำศัลยกรรมจมูกที่นี่ หมอมือเบามาก ผลลัพธ์ที่ได้คือจมูกสวยสมดุลกับใบหน้า ประทับใจมากค่ะ”

“เคยใช้บริการนวดหน้าที่นี่ พนักงานนวดมือเบามาก รู้สึกผ่อนคลายมาก ประทับใจมากค่ะ”

คลินิกความงามควรรวบรวมรีวิวจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่บนช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงรีวิวได้สะดวกและรวดเร็ว รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการตัดสินใจใช้บริการของคลินิกได้

2. Consideration (การพิจารณา)

บทความเปรียบเทียบบริการของคลินิกกับคลินิกอื่น ๆ

บทความเปรียบเทียบบริการของคลินิกกับคลินิกอื่น ๆ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับคลินิกความงาม เนื่องจากสามารถช่วยลูกค้าในการเปรียบเทียบบริการของคลินิกต่าง ๆ เพื่อเลือกคลินิกที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเอง

บทความเปรียบเทียบบริการของคลินิกควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลทั่วไปของคลินิก เช่น ชื่อคลินิก ที่ตั้ง บริการที่ให้บริการ ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อมูลเปรียบเทียบบริการของคลินิก เช่น ประเภทของบริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการดำเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น โปรโมชั่นและส่วนลด รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ
 • คลินิกความงามควรจัดทำบทความเปรียบเทียบบริการอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบบริการของคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างบทความเปรียบเทียบบริการของคลินิกความงาม

เปรียบเทียบบริการฉีดฟิลเลอร์คาง คลินิกไหนดี ?

บทความนี้เปรียบเทียบบริการฉีดฟิลเลอร์คาง 3 คลินิก ได้แก่ คลินิก A คลินิก B และคลินิก C โดยเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อมูลทั่วไปของคลินิก
 • ประเภทของฟิลเลอร์ที่เลือกใช้
 • เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์
 • ค่าใช้จ่าย
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

บทความนี้ยังรวบรวมรีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการของแต่ละคลินิก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบบริการของคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลินิกความงามควรจัดทำบทความเปรียบเทียบบริการของคลินิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออัปเดตข้อมูลและโปรโมชั่นใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ คลินิกความงามควรเผยแพร่บทความเปรียบเทียบบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบทความได้สะดวกและรวดเร็ว

โปรโมชั่นและส่วนลด

โปรโมชั่นและส่วนลด เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับคลินิกความงาม เนื่องจากสามารถกระตุ้นการตัดสินใจใช้บริการของคลินิกได้ โปรโมชั่นและส่วนลดที่มีประสิทธิภาพควรมีความน่าสนใจและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างโปรโมชั่นและส่วนลดสำหรับคลินิกความงาม มีดังนี้

 • ส่วนลดจากราคาปกติ เป็นโปรโมชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยส่วนลดอาจอยู่ที่ 20% 30% หรือ 50% ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการและเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เป็นโปรโมชั่นที่ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยลูกค้าจะได้รับบริการฟรี 1 รายการ เมื่อซื้อบริการ 1 รายการ
 • โปรโมชั่นแพ็คเกจ เป็นโปรโมชั่นที่ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการหลายรายการในราคาพิเศษ โดยลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของตนเอง
 • โปรโมชั่นวันพิเศษ เป็นโปรโมชั่นที่จัดทำขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลหรือวันพิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบ วันวาเลนไทน์

คลินิกความงามควรจัดทำโปรโมชั่นและส่วนลดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ คลินิกความงามควรสื่อสารโปรโมชั่นและส่วนลดผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงโปรโมชั่นและส่วนลดได้สะดวกและรวดเร็ว

3. Conversion (การตัดสินใจ)

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ

เป็นข้อมูลสำคัญที่คลินิกความงามควรสื่อสารให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจกระบวนการและเงื่อนไขในการใช้บริการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1. ขั้นตอนในการใช้บริการ ประกอบด้วยการนัดหมาย การให้คำปรึกษา การดำเนินการ และการดูแลหลังการใช้บริการ

2. เงื่อนไขการใช้บริการ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการดำเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และข้อจำกัดอื่น ๆ

คลินิกความงามควรจัดทำขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับคลินิกความงาม มีดังนี้

ขั้นตอนในการใช้บริการ

 • นัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
 • แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะประเมินปัญหาและความต้องการด้านความงามของลูกค้า
 • แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายและเซ็นสัญญารับบริการ
 • ดำเนินการตามขั้นตอนของบริการ
 • ลูกค้าจะได้รับการดูแลหลังการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบริการและระยะเวลาในการดำเนินการ
 • ระยะเวลาในการดำเนินการจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบริการ
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวังอาจขึ้นอยู่กับสภาพผิวและร่างกายของลูกค้า
 • มีข้อจำกัดบางประการในการใช้บริการ เช่น ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนและหลังการใช้บริการ

คลินิกความงามควรสื่อสารขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรู้และเข้าใจขั้นตอนและเงื่อนไขในการใช้บริการได้อย่างชัดเจน

สิ่งสำคัญคือคลินิกความงามควรปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและมั่นใจในบริการของคลินิกร

โบรชัวร์

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับคลินิกความงาม เนื่องจากเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกและบริการต่าง ๆ ของคลินิก

ตัวอย่างโบรชัวร์สำหรับคลินิกความงาม

โบรชัวร์สำหรับคลินิกความงามควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและชัดเจน โดยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

หน้าปก: ควรมีภาพประกอบหรือกราฟิกที่สวยงามและสะดุดตา พร้อมข้อความที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของคลินิก

หน้าแรก: ควรมีข้อมูลทั่วไปของคลินิก เช่น ชื่อคลินิก ที่ตั้ง บริการที่ให้บริการ ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

หน้าถัดไป: ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของคลินิก โดยควรอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของบริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการดำเนินการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้าสุดท้าย: ควรมีข้อมูลติดต่อของคลินิก เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย

ตัวอย่างช่องทางการเผยแพร่โบรชัวร์สำหรับคลินิกความงาม

 • วางตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานประกอบการต่าง ๆ
 • แจกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่คลินิก
 • ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมลให้กับลูกค้า
 • เผยแพร่บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

คลินิกความงามควรเผยแพร่โบรชัวร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจใช้บริการของคลินิกได้

นอกจากนี้ คลินิกความงามควรทำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการทำการตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวอย่างแคมเปญการตลาดคลินิกความงาม

 • แคมเปญโฆษณาออนไลน์บน Facebook เพื่อโปรโมตบริการทรีตเมนต์ผิวหน้า เน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้าและวิธีแก้ปัญหาด้วยบริการของคลินิก
 • แคมเปญรีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการบนโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคลินิก
 • แคมเปญการให้คำปรึกษาฟรี เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่สนใจใช้บริการของคลินิก

คลินิกความงามควรเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและปิดการขายได้สำเร็จ

ขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ที่คนอสังหาฯ และผู้บริหารทุกแนวธุรกิจ
กำไรแน่ ๆ เติบโตแข็งแกร่งแน่ ๆ เมื่อได้รับสิ่งดี ๆ

กลุ่มไลน์ 7D Hub ธุรกิจแข็งแกร่งแน่ แค่เติมเต็มความรู้อย่างต่อเนื่อง

สแกน QR Code เพื่อสั่งซื้อหลักสูตรออนไลน์

หรือคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลย ➤ https://lin.ee/QOJZpRO

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top