อะไร คือปัญหาของความต่างทางอายุ หรือที่เรียกว่า Generation Gap?

ช่องว่างความต่างทางอายุ หมายความว่า ช่วงแห่งความแตกต่างทางอายุที่ไม่ได้ต่างกันแค่ตัวเลข มันมีความต่างทางด้านความคิด จนนำไปสู่ข้อขัดแย้งและทำให้การสื่อสารระหว่างคนต่างอายุเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และสิ่งนั้นก็สร้าง ช่องว่างขึ้นมา ความต่างที่ว่าก็ทำให้ขาดการสื่อสารกันระหว่างคนสองวัย จนทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “ความแตกต่างทางความคิดและความเชื่อ” ในสังคม และสุดท้าย ก็ทำให้คาแรคเตอร์ระหว่างคนสองวัยแตกต่างกันแบบสุดขั้ว  ทุกคนบนโลกต่างต้องมีปัญหานี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

Manoottangwai

และปัญหาที่ว่านั้น ก็เกิดขึ้นได้ในทุกด้านของสังคม ทั้งในด้านของครอบครัว เราอาจจะมีปัญหากับพ่อแม่ในเรื่องของการเลือกคณะเรียนกับมหาวิทยาลัย หรือการที่ลูกไปมีความสัมพันธ์ไม่ดีโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ ในด้านของสังคมการเรียน เราอาจจะมีปัญหากับครูในเรื่องของวิธีการสอน หรือครูมีปัญหากับนักเรียนเพราะพฤติกรรมของเด็กที่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น ในด้านของสังคมการทำงาน เราก็อาจจะเจอกับหัวหน้าที่อยู่ในช่วงวัยที่ไม่ฟังเหตุผล หรือหัวหน้าเจอกับลูกน้องที่เรียกร้องมากกว่าทำงาน ปัญหาทุกอย่างที่ว่ามา ดู ๆ แล้วมันจะสร้างอีโก้ระหว่างกันมากกว่าความสัมพันธ์ที่ดี

วัยรุ่นอาจจะมองว่าคนสูงอายุเป็นคนหัวแข็ง ไม่ค่อยรับฟังเหตุผล คนสูงอายุก็อาจจะมองว่าวัยรุ่นเป็นคนชอบพูดจาไม่ดูกาละเทศะ ขาดความเคารพ และรวมไปถึงความแตกต่างทางความคิดในเรื่องของความเชื่อ การเมือง และคุณค่า ก็อาจทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างวัยจนกลายเป็นช่องว่างได้เช่นกัน บางครอบครัวหนักถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กันไปเลย

Generation Gap นี้ จะว่าไป ก็เหมือนกับช่องว่างที่กั้นกันไว้ด้วยอีโก้ล้วน ๆ เลยเหมือนกัน เพราะต่างคนต่างเชื่อว่าตัวเองถูก คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคัดกรองออกมาก่อนพูดนั้นถูกต้อง มีความคิดที่เป็นเรื่องถูกอยู่ในหัวไปเสียหมดจนไม่คิดเลยว่าเหตุผลของอีกฝั่งคืออะไร ทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้น เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ความต่างระหว่างวัยนั้นจะปิดกั้นเหตุผลในการรับฟังซึ่งกันและกัน แต่สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็ยังเป็นคน เป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะแค่ ”ต่างวัย” แต่ไม่ได้มาจาก “ต่างดาว” สโลแกนของเพจ “มนุษย์ต่างวัย” ของคุณประสาน อิงคนันท์

ที่มาของเพจ Manoottangwai มนุษย์ต่างวัย

ด้วยประสบการณ์ที่มากมายในวงการสื่อของคุณประสาน โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างรายการ “ลุยไม่รู้โรย” และรายการ “The Senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจำกัด” แต่ก่อนหน้านี้ คุณประสานก็มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเหมือนใครหลาย ๆ คน ว่ามันไม่สนุก ไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับเรื่องราวของคนวัยอื่น แต่พอได้ทำรายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ นานเข้า คุณประสานก็ได้เข้าใจมุมเล็ก ๆ ของผู้สูงอายุ ว่ามีผู้สูงอายุไม่ได้มีแต่มุมมองที่คนวัยอื่นมองพวกเขา ยังมีผู้สูงอายุที่มีความสามารถ มีชีวิตที่น่าตื่นเต้น เพียงแต่ไม่มีใครเข้าไปเจาะลึกในมุมมองเล็ก ๆ นั้น และด้วยประสบการณ์การทำรายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ คุณประสานเลยมีหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และอยากให้คนอื่นได้รับรู้มุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นเรื่องของคนทุกวัย รวมไปถึงการทำให้คนปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวัยสูงอายุให้เข้าใจพวกเขามากยิ่งขึ้น เลยเป็นที่มาของการตั้งเพจ “มนุษย์ต่างวัย” ขึ้นมา โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยคุณประสาน อิงคนันท์ และคุณศุภศิริ ชนินทร์วงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง

เพจ “มนุษย์ต่างวัย” จะพูดถึงเรื่องราวของผู้สูงอายุที่ไม่ธรรมดา มีความพิเศษกว่าใคร ไปจนถึงความหมายของพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้พวกเขาถูกมองว่าแปลก เพื่อทำให้เราเข้าใจผู้สูงอายุ เข้าใจเหตุผลที่เขาเป็นแบบนั้นมากขึ้น นำเสนอเรื่องราวที่ทำให้เราเปิดโลก ว่าทำไมวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณถึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่มีความสุข มีคุณค่าเหมือนกับคนทุกรุ่น ทุกวัย เรื่องราวที่ทางเพจเอามาเล่า ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจของวัยเกษียณและสูงอายุซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกัน ก็เป็นแรงบันดาลให้กับวัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

สนใจหนังสือ คลิก

ทำไม เพจมนุษย์ต่างวัย ถึงโดดเด่นกว่าเพจเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพจอื่น ๆ

ด้วยความที่ทุกวันนี้ มีเพจเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็เยอะ แต่ไม่มีเพจไหนโดดเด่นเท่ากับเพจ “มนุษย์ต่างวัย” ของคุณประสานเลย เพราะอะไร? เพราะทางเพจมีความถนัดเรื่องการทำวิดีโอ ตัววิดีโอมีความโดดเด่น ผ่านการคัดกรองเรื่องราว โครงสร้าง กระชับและตัดต่อได้น่าติดตาม และทางเพจก็แต่งเสริมเติมกลิ่นไปที่การขับเคลื่อนทางสังคม มองมุมมองที่หลากหลาย ว่าจะทำอย่างไร ให้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้ขยับความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมสูงวัยได้มากขึ้น และด้วยข้อมูลเชิงลึกเช่นงานวิจัย ที่เอางานต่าง ๆ มาระบายและเรียบเรียงให้เข้ากับบริบททางสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในปัจจุบัน

หากมองไปลึก ๆ ในตัวเพจมนุษย์ต่างวัย ไม่เพียงแค่ความเข้าใจของผู้สูงอายุเท่านั้น สิ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจจริง ๆ อย่างถ่องแท้คือความแตกต่างทางสังคมที่เราควรจะยอมรับซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าของกันและกัน เพราะเราต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น แตกต่างกันก็แค่อายุ และความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะนำไปสู่การลดช่องว่าง Generation Gap ให้เล็กลง และหันมาเข้าใจกันมากขึ้น และมันก็เป็นจุดสำเร็จอย่างหนึ่งของเพจ “มนุษย์ต่างวัย” ที่ทำให้เราได้เห็นภาพช่องวางที่แคบลงทีละนิด ๆ และในทุกวันนี้ เพจนี้ก็มีผู้ติดตามกว่า 8.5 แสนคน

สนใจหนังสือ คลิก

อ้างอิงจาก : 

https://bit.ly/3XEAvX5

https://bit.ly/3VDnXNE

https://www.indiastudychannel.com/resources/136541-Generation-gap-reasons-effects-solution.aspx?fbclid=IwAR3CQ_zkI3RQ8wW9WHxmT2b7_8Oy71ufiFDRnva3cvNeLfQ98iz8NH-mg8I

https://www.verywellfamily.com/looking-at-the-generation-gap-1695859

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : freepix

สนใจหนังสือคู่มือเขียน Content คลิก
สนใจหลักสูตรประมูลทรัพย์บังคับคดี คลิก

คลังความรู้อสังหาฯ

Scroll to Top